Reglerat fiske i skyddade områden

Baltic Eye firade den biologiska mångfaldens dag med ett frukostseminarium om hur fiskeregleringar i marina skyddade områden kan vara en effektiv skyddsåtgärd – som ger mer fisk, bättre livsmiljöer och ökad biologisk mångfald.

  • ”De mest känsliga arterna försvinner redan vid det första tråldraget”
  • ”Fiskereglering kan vara ett sätt att bidra till biologisk mångfald”

Det är två citat som sammanfattar vårens sista Baltic Breakfast.

Allt finns samlat på Baltic Eyes eventblogg här!

Vinjettbilden: Föredragshållare Sofia Wikström Foto: Baltic Eye