Studiebesök på VA-mässa i Jönköping samt ETC solpark i Katrineholm

Dag 1 besöktes Elmia VA-mässan (mässans sista dag är idag)

Två av fyra hallar (A och B) fyllda med allt från storskaliga lösningar som främst vänder sig till stora företag, kommuner och liknande till småskaliga lösningar som minireningsverk för enskilda avlopp. Här fanns även en avdelning för innovativa framtida idélösningar. Fördelen att gå runt på en mässa är att man förhoppningsvis får svar på sina frågor för att utröna vad som passar just det egna behovet (och gärna så kostnadseffektivt som möjligt). På mässan fanns också flera organisationer, som samlar entreprenörer och tillverkare, representerade. Dessa organisationer gör det lite lättare att hitta i webbdjungeln. Att först besöka dessa webbsidor för att bilda sig en uppfattning är att rekommendera. Här deras webbsidor:

  • Va-guiden, en kunskapsbank för frågor kring avlopp, dagvatten och VA-planering där för närvarande drygt 230 kommuner och ca 600 företag är anslutna.
  • Vatteninfo, mötesplats för vatten- och avloppsfrågor (här syns två av gruppens deltagare, från Smålandskustens skärgårdsförening, under en av mässans seminarievandringar)
  • MRV (en branschorganisation för minireningsverk)
  • Varim (en branschorganisation för vattenrening och vattenbehandling)
  • WIN (Water Innovation Accelerator) samlar och presenterar innovativa framtida lösningar.

Dag 2 besöktes visningsanläggningen för solenergi i Katrineholm

ETC Solpark, Katrineholm.
Foto: Nilla Söderqvist

Här testas och visas allt som har med solenergi och bioenergi att göra. Hela anläggningen visar prov på hur viktig kretsloppet är ur ett miljö- och energitänk. Anläggningen är mycket pedagogiskt upplagd och inte minst estetiskt tilltalande. En rolig och intressant plats att besöka (för alla åldrar). Vår lilla arbetsgrupp blev väl mottagna av bröderna Bengt och Sten-Åke Nordin som jobbar på anläggningen.

Visning av hela anläggningen

Bengt är chef för anläggningen och tar bland annat hand om besökare, allt från skolklasser till såna som vi och visar bland annat olika typer av solcellspaneler men även solfångare.

Bengt Nordin (th), chef för solparken, visar testanläggningen för tomatodling.
Foto: Nilla Söderqvist

Bio-anläggningen

Sten-Åke Nordin visar biokolen.
Foto: Nilla Söderqvist

Sten-Åke har i sin tur hand om bio-anläggningen och visade och berättade hur processerna som tar fram jordförbättring, som syrad gödsel (en bionäringslösning) samt bio-kol, går till. Näringslösningen och bio-kolen testas sen i ett växthus för tomatodling. Man har även en liten visningsanläggning för vattenkraft som visar hur man med hjälp av solpaneler driver en pump som pumpar upp vatten till en liten höjd från en damm. När det uppumpade vattnet släpps ut i dammen igen utvinns el – som ett eget litet kroppslopp där solen är själva energikällan.

Här finns all info om ETC Solpark i Katrineholm

Övernattning och middagsträffar på Visingsö pensionat mellan studiebesöken

Genomgång av besöket på VA-mässan – efter en god middag på Visingsö Pensionat.
Foto: Nilla Söderqvist

Eftersom vi i SRF:s arbetsgrupp kom från olika håll i landet: Söderhamnskusten, Stockholms skärgård – SIKO, Smålandskusten och från Visingsö, var det så fint ordnat att vi som inte var från Visingsö fick övernatta på mysiga lilla Visingsö Pensionat med historiska anor. Pensionatet var lagom stort för vår grupp och personalen serverade mycket god frukost och middag. En av de två kvällarna anslöt Emma Adolfsson från Visingsö, energi- och klimatrådgivare i Jönköpings kommun, och berättade om sitt jobb och tipsade om hur man hittar sin kommunala energi- och klimatrådgivare via Energimyndighetens hemsida.

Arbetsgruppens ledare Lennart Andersson från Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening studerar en av Stefans Sundströms odlingsböcker, som säljs hos Solparken i Katrineholm.
Foto: Nilla Söderqvist

Bryggans kommentar

Som alltid när man träffas från landets alla skärgårdshörn dryftas även andra skärgårdsrelaterade frågor. Vi kom bland annat in på sophämtning och sopsortering, av naturliga skäl. Bredband via fiber är alltid ett hett ämne men skolfrågor, befolkningsutveckling, EU-stöd, landets tidigare OS-satsningar, rodel och – inte minst valutgången diskuterades. Smålandsgänget avvek lite tidigare för att delta på ett Båtsamverkansmöte hemmavid så problemet med båtmotorstölder kom vi förstås också att resonera kring.
Inget fel med större sammankomster men alltid bra att ses i mindre sammanhang också.
Vi som med stort intresse deltog på detta kom från föreningarna: Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening, SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation), Smålandskustens Skärgårdsförening och Visingsörådet.

Bildextra: Exempel på testodlingen av tomater i solparksanläggningen

Tomatodling med näringsberikad jord.
Foto: Nilla Söderqvist

Biokol + guldvatten i jorden.
Foto: Nilla Söderqvist