Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 27, december 2017

En bransch med stora förväntningar, inleder Harald Svensson, ordförande i styrgruppen, Landsbygdsnätverkets jul och nyårshälsning: ”Nu pågår mycket arbete på strategisk nivå för att stärka naturturismens konkurrenskraft. Regeringens utredning ”Ett land att besöka”, svensk delstrategi för naturturism och den nybildade yrkesnämnden för svensk naturturism är bara några exempel…”

Nyhetsbrevets rubriker

Nyhetsbrev Landsbygdsnätverket.

  • Förslag att utveckla turism i skyddad natur
  • Delstrategi naturturism
  • Metodhandbok sprider kunskap om naturturism
  • Ekotänk och samarbete gav turistsuccé
  • Islands turistboom slår alla rekord
  • Medlem har ordet (SRF – se nedan)
  • Nätverket bidrar till landsbygdssäkring
  • Landsbygden levererar fossilfritt

    Lennart Andersson, SRF:s miljö & energigrupp samt även ekoturism i skärgården. Foto: Privat / Landsbygdsnätverket

I detta nyhetsbrev deltar alltså även SRF:s styrelseledamot Lennart Andersson från Söderhamn under rubriken Medlem har ordet.
Hela inlägget i sin helhet nedan.

Medlem har ordet

Landsbygdens avfolkning drabbar också vår skärgård, speciellt öar utan landförbindelse. SRF:s verksamhet bygger på ett antal arbetsgrupper som behandlar frågor som skärgårdsskolor, boende, färjetrafiken, bredband, miljö & energi, blåljusfrågor, fiske, skärgårdsbönder, unga skärgårdsbor och Skärgårdsbryggan som är vår webbplats (för skärgårdsrelaterade nyheter, bryggans anm.).

SRF vill hitta alla som jobbar med besöksnäring i skärgårdsområden

Frågan om turismen i skärgården kommer ofta upp på våra möten, ibland som problem, men oftast som en stor möjlighet. Turismen i skärgården är dock en mycket gammal företeelse och då tänker jag på Hemsöborna. Besöksnäringen idag drivs oftast av unga personer som våra föreningar inte riktigt har nått. Vår målsättning är nu att försöka hitta alla som jobbar med besöksnäringen i vår skärgård från Luleå i norr till Strömstad i söder, samt i våra insjöar, och skapa ett nätverk för kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte.

Arbetsgrupp för Naturturism

Därför anmälde vi vårt intresse att delta i Landsbygdsnätverket arbetsgrupp Naturturism. Deltagandet i gruppen är av stor betydelse för det framtida arbetet. Att få träffa representanter för myndigheter som Tillväxtverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, länsstyrelser och för organisationer som Ekoturismföreningen, LRF, SLU, Visita, Sveriges fisketurismföretagare, Fiskevattenägarna och Leader har skapat en bild av både möjligheter och problem inför vårt framtida arbete med turismen i vår Skärgård.

Bästa hälsningar!
Lennart Andersson, Styrelseledamot i Skärgårdarnas Riksförbund
Arbetsgruppen Naturturism

Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) företräder kust- och skärgårdsbefolkningen inför myndigheter, politiska samhällsorgan och organisationer.

 

Till Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 27, här!

Källa: Landsbygdsnätverket