Flera möten i slutet av maj

SRF publicerar varje månad ett kalenderblad, maj månad presenterades den 5 maj på Skärgårdsbryggan men sen dess har ytterligare möten tillkommit i slutet av månaden.

Måndag 29 maj

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister.
Foto: Ministerns FB-sida

  • Rundabordssamtal på Runmarö, med bland annat Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, 45 minuter kort nedslag i Stockholms skärgård under ministerns pågående Sverigeresa – respektive ordförande från SRF och SIKO deltar.
    Studiebesök på skärgårdsskola (i Värmdö kommun) som bland annat använder sig av ny teknik med fjärrundervisning. Men som så ofta i skärgården kan man inte bara ta upp en enda glesbygdsfråga även om skolfrågan är nog så viktig. Skärgårdsbefolkningen (de flesta egenföretagare) står inför stora utmaningar med skattemyndighetens krav på förmånsbeskattning av arbetsbåtar samt bränslebeskattningen. Strandskyddet är också en viktig fråga för skärgårdens bofasta befolkning.

 

Tisdag 30 maj
  • SRF:s skolgrupp, skypemöte

Källa: Skärgårdarnas Riksförbund

 

Foto: Nilla Söderqvist