Vad är egentligen problemet med avfallshanteringen i skärgården? Det ska länsstyrelsen utreda i en ny förstudie. Region Stockholm bidrar med 295 000 kronor via hållbarhets- och skärgårdsanslaget.

Syftet med studien är att ur ett regionalt perspektiv titta på alla delar – från hushålls- till grovsopor och sopmajor för besökare – och se över möjligheter att effektivisera för en mer hållbar hantering.

– Problemet med avfall i skärgården har varit aktuellt länge. Men vad är problemet? Avfall är ganska stort, säger Tomas Norberg, utvecklingsledare inom skärgårdsfrågor på länsstyrelsen.

Tomas Norberg har tidigare drivit ett liknande projekt kring post och paket i skärgården. Allt sammanställdes med hjälp av en karta som han visade upp på Skärgårdstinget förra helgen.

– Då fick jag visa hur folk får resa för att hämta sina olika paket från de olika leverantörerna. Från Utö fick man till exempel åka till Nynäshamn, det tar en hel dag. Det finns många sådana exempel. Vi har hittat en ny väg för paketen. Det har i alla fall blivit bra mycket bättre. Jag hoppas att det här ska bli något liknande. Vi har tre kartor där vi pluppar upp med nålar. Alla stationer, var soporna finns, vilka aktörer som finns på öarna.

Man kommer gå igenom hur de olika kommunerna arbetar – vissa i egen regi, andra upphandlat. En del avfall har Skärgårdsstiftelsen hand om. Frågor ställs till exempel kring hur vägen fram till sopkärlen ser ut, var finns de, hur frekventa är hämtningarna, var ska man ha uppsamlingsplatser?

– Vi ska göra alltihop från början, innan vi väljer en grej. Är det plast i sjön eller antal hämtningar som är det stora problemet? Om man ska vidta en åtgärd kanske man ska koncentrera sig på ett område. Så i ett första steg kommer vi inte prata så mycket lösningar utan mer visa på hur det ser ut, säger Tomas Norberg.

Bryggan kommenterar: Länsstyrelsen i Stockholms län tar tag i ännu ett viktigt område, tidigare projekt Ö förÖ och paketdutdelning,visar att det faktiskt går att göra förbättringar när någon tar uppdraget att samordna och se helheten. Ett föredömligt arbetssätt som förhoppningsvis sprider sig till andra län!

Sophanteringskartan hos länsstyrelsen i Stockholm. foto Josefin Hagström, tidningen Skärgården

Källa: Tidningen Skärgården