Till sommaren ska 1400-talsfartygets Gripshundens galjonsfigur återbördas till Blekinge. Men först blir det högtidlig ceremoni i Köpenhamn.

Det är danska experter som gjort konserveringsarbetet och innan det lämnar Köpenhamn i början av juni kan danskarna få se det 3,5 meter långa monsterhuvudet skriver Blekinge Läns Tidning.

Den 4 juli hålls sen en officiell ceremonidag dit Blekinges landshövding Sten Nordin, länsmuseichef Marcus Sandekjer och Ronnebys kommunalråd Roger Fredriksson (M) bjudits in tillsammans med företrädare för Nationalmuseet, ledande danska forskare och danska politiker.

– Det här är ett unikt samarbete och projekt på många sätt, säger Marcus Sandekjer, till tidningen.

Det danska kungliga fartygsvraket som ligger utanför Ronneby förliste 1495 efter en brand ombord.

Källa: SR Blekinge, läs, se och hör mera här!

Fakta: Gribshunden

På 10 meters djup vid Stora Ekön i Ekösund i Ronneby skärgård, vilar resterna av ett mer än femhundra år gammalt skepp djupt nersjunket i dyn. Det är den danska kungen Hans skepp Gribshunden, cirka 35 meter långt och 12 meter brett. Ovan botten syns endast löst liggande timmer och delar av skeppets spant.

Ett antal föremål från vraket är bärgade och konserverade: kanonlavetter, ankarspel, delar av en ringbrynja, armborstpilar med mera. En kanonlavett med eldrör har rekonstruerats i fullskalemodell. I augusti 2015 bärgades skeppets stävfigur (galjonsfigur).

Vraket är den äldsta karacken som påträffats i Skandinavien. Enligt flera experter är det sannolikt världens bäst bevarade 1400-talsskepp. Gribshunden är samtida med Christofer Columbus skepp Santa Maria och Vasco da Gamas fartyg São Gabriel och kan ge ledtrådar om hur periodens skepp var konstruerade.

Läs mer här på Blekinge museums hemsida!

Bild: Blekinge museum/Visit Blekinge