Svartmunnad smörbult – en invasiv art utmed svenska kusten

Skärgårdsbryggan rapporterade för en dryg vecka sen om nykomlingar i svenska vatten som inte går att stoppa, bland annat den svartmunnade smörbulten.

Svartmunnad smörbult visades upp på Skärgårdstinget i Nynäshamn i augusti.
Foto: Nilla Söderqvist

SLU Aquas provfiske, vid Muskö utanför Nynäshamn i Stockholms södra skärgård, visar nu att den invasiva främmande arten fortsätter att öka kraftigt. När provfisket avslutades hade fler än 1 800 svartmunnade smörbultar fångats totalt i år, vilket är mer än sex gånger så många som vid fjolårets fiske.
Vid årets provfiske var den svartmunnade smörbulten den vanligaste arten. Näst vanligast var skrubbskädda, följd av torsk. 2016 var det skrubbskäddan som var den vanligaste arten, men den fångades även då i ungefär samma antal som i årets fiske.
– Vi vet ännu inte säkert vilka konsekvenser som etableringen kommer att få för fisksamhället längs svenska kusten på sikt. I värsta fall kan det innebära att andra bottenlevande arter som tånglake och skrubbskädda trängs undan, säger Ann-Britt Florin.

Äter rom och betar ner musselbankar

Den svartmunnade smörbulten kan äta upp rommen för kustlekande fiskarter, och beta ner musselbankar, vilket även kan drabba ejdern. Men samtidigt kan smörbulten också själv bli föda för andra fiskar.

I andra länder fiskas smörbulten numera kommersiellt

– I Polen, Lettland och Litauen, som är några av de andra länder i Östersjön där svartmunnad smörbult också har etablerat sig, fiskas den numera antingen kommersiellt eller i fritidsfisket.
– Det är inte omöjligt att den kan bli en resurs också här i Sverige, säger Ann-Britt Florin.

Hanteringsprogram

Det kan gå att begränsa spridningen. SLU Aqua och Enetjärn Natur har på uppdrag av HaV arbetat fram ett hanteringsprogram för svartmunnad smörbult som väntas gå ut på remiss under hösten.

Rapportera fångster!

Om du fångar vad du misstänker är en svartmunnad smörbult så hjälp SLU i arbetet att följa hur arten sprider sig. Rapportera direkt till Artportalen eller på rapporteringssidan på SLU:s webbplats här.

Källa: FishEco, läs mer här!

Även här på SVT Stockholm: Länsstyrelsen: Konsekvenserna är svåra att förutse

Och på Vetenskapsradion: Smörbulten ökar explosionsartat i Stockholms skärgård