Ombyggnationen av slussen i Södertälje försenas i två år och blir dyrare än beräknat. Med förseningen ökar projektets kostnad från 1,8 miljarder till 2,7 miljarder kronor. Sjöfartsverket kräver nu att anläggningsentreprenören tar sitt ansvar och gör de nödvändiga förändringar som behövs för att kunna slutföra projektet.

– Mälarprojektet och bygget av slussen i Södertälje är viktigt för Sverige och för att kunna skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig sjöfart eftersom vi behöver förflytta gods från väg till sjöfart. Att bygget av slussen i Södertälje försenas är oerhört olyckligt och beror på de geotekniska utmaningar leverantören stött på och en arbetsform som inte har fungerat som förväntat, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket.

Ombyggnaden av slussen i Södertälje skapar inte bara förutsättningar för minskad trängseln och kortare köer på vägar och järnvägar i Mälardalen. I och med att kanalen blir både djupare och bredare ökar sjösäkerheten samtidigt som större fartyg som är byggda med moderna miljökrav och som kan frakta större mängder gods kan passera.

– Leverantören är en erkänt erfaren entreprenör och det finns alltid omständigheter som inte går att förutse, därför brukar det finnas utrymme för det i projekt. Här har dock projektets arbetsform fungerat långt ifrån vad som förväntats, säger Katarina Norén, Sjöfartsverkets generaldirektör.

Foto: Sweco och Sjöfartsverket

Läs hela notisen

Källa: Sjöfartsverket