Från och med 15 september 2019 kommer det att gå att åka på SL- kortet även i båttrafiken. Den tidigare försöksverksamheten visade på flera positiva effekter och det blir nu en permanent lösning. Så här skriver DN:

Snart är det fritt fram att åka skärgårdsbåt med SL-kort

Under förra året gick det att åka Waxholmsbåt med SL-kort under lågsäsong. Initiativet blev så populärt bland resenärerna att satsningen blir permanent från och med i höst. Våren och hösten 2018 var det möjligt att resa med Waxholmsbolagets båtar med ett vanligt SL-kort. Flera kundundersökningar visar att resandet med bil bland de tillfrågade resenärerna minskade i samband med införandet. Dessutom framkom att resenärerna använde båttrafiken som kollektivtransportmedel i större utsträckning.

– Besöken till olika verksamheter i skärgården ökade och det är viktigt eftersom de har små marginaler att förhålla sig till under lågsäsong. Vi vill ha ett levande lokalsamhälle för folk som vill hitta sin försörjning där man bor. Med utökade möjligheter att ta sig till skärgården gynnas därmed det lokala näringslivet, säger Gustav Hemming (C), skärgårdsregionråd.

Källa: DN, läs hela artikeln här

Vinjettbild:  M/S Skarpö feb 2010 vid Östanvik, Nämdö. (Fast just den båten ingår inte längre i Waxholmsbolagets flotta.)Foto: Camilla Strandman