I Bottenviken behöver du inte skyddsmåla skrovet på din båt – här handlar båtfärg bara om utseendet. När du skippar båtbottenfärgen sparar du tid och pengar och bidrar till renare och friskare vattenmiljö för Bottenvikens djur- och växtliv!

Onödigt att måla båtbotten i Bottenviken

I de flesta hav lever organismer som fäster på hårt underlag. Båtägare målar därför ofta sina båtar undertill med färg som innehåller biocider – gifter som ska hindra organismerna att fästa sig på båten.
Men i Bottenviken är det annorlunda än i övriga Östersjön. På grund av den låga salthalten existerar inga havstulpaner här. Övriga arter som skulle kunna fästa på båtar är väldigt små och tar mindre tid att tvätta bort vid upptagningen än att måla båtbottnen. Därför behöver man inte skyddsmåla sina båtskrov i Bottenviken! Om du absolut vill måla ditt båtskrov av estetiska skäl – kom då ihåg att välja giftfri båtfärg som är godkänd för Bottenviken.

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Norrbottens län