Karta över skarvinventeringen 2017 i Gävleborgs län

På uppdrag av Länsstyrelsen utförde tre ornitologer inventering av skarvbon under 2017 på alla sedan tidigare kända skarvhäckningslokaler och på nya lokaler som kommit till inventerarnas kännedom under säsongen. Inventerarna noterade även om häckningarna verkar ha fullföljts, om häckningen avbrutits med följd att bona lämnats i förtid samt om bona var belägna på marken eller i träd. Liknande inventering har utförts sedan 2012.

Totalt sett påträffades 2301 skarvbon i länet. Av dessa hade häckningen fullföljts i 2130 bon, se tabell 1. Under det senaste året har antalet fullföljda skarvhäckningar ökat i länet, även om det är stor årsvariation.

Läs hela notisen

Läs hela rapporten

Källa: Länsstyrelsen i Gävleborgs län