Under torsdagen får Uppland ett nytt brandvärn. Skärgårdsöarna utanför Östhammar ska få ett förstärkt brandskydd och det är scoutkåren på Vässarön som är redo att rycka in när larmet går.

Till öarna i ytterskärgården kan det ta upp till 30 minuter för det ordinarie brandförsvaret att nå fram till en brand. Tidsaspekten kan vara avgörande när det gäller brandbekämpning.

– Kan man upptäcka och sätta in åtgärder tidigt vid ett brandförlopp så behöver det inte utvecklas någon stor brand, säger Charles Ågren, operativ chef vid Uppsala brandförsvar.

Därför startas nu ett brandvärn på Vässarön. Brandvärnet består av den fast anställda personalen hos Stockholms scoutdistrikt, som äger och förvaltar ön. De tre anställda har nu fått utbildning för att kunna leda en framtida insats.

På Vässarön har scouterna lägerverksamhet och det kan finnas, förutom 2 000 barn också många ledare på ön sommartid. Nu ska material, manskap och kunskap kunna komma till användning även för insatser på öarna runt omkring Vässarön.

– Vi har en god vana att öva mycket och jobba tillsammans i grupp. Det är lätt hänt att stirra sig blind på slangar och pumpar, men den viktigaste resursen är alla funktionärer som är här och kan ställa upp. Vi känner oss väl rustade för det vi kan komma att möta, säger Valdemar Eriksson, ö-chef på Vässarön.

Här ligger Vässarö

Källa: SVT

Läs mer och se bilder här