Brändö Konferens, Luleå den 16-18 oktober

Årets Nationella Skärgårdskonferens blir på Brändö Konferens i Luleå den 16-18 oktober. Skärgårdarnas Riksförbund och Landsbygdsnätverket bjuder tillsammans in till Skärgårdskonferens.

Småskaligt kustfiske – Destinationsutveckling – Bredband

Läs mer om programmet och hur man anmäler sig i inbjudan nedan. Anmälan senast 15 september.

Källa: Skärgårdarnas Riksförbund och Landsbygdsnätverket

Vinjettbild: Luleå Skärgårdsförening