Skärgårdsstiftelsens vänbok 2018 – även i handeln

Skärgårdsstiftelsens Skärgårdens fälthandbok utgiven bokförlaget Max Ström

Av de böcker som givits ut om livet i skärgården är detta sannolikt den mest konkreta och användbara av dem alla! Det skriver bokförlaget Max Ström om sin och Skärgårdsstiftelsens Skärgårdens fälthandbok, utvald till Skärgårdsstiftelsens vänbok i år, och fortsätter med all rätt stolt: Skärgårdens fälthandbok är den perfekta boken för livet i skärgården, oavsett om du är båtmänniska, stugägare eller återkommande besökare.

Kul tips och goda råd från Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän och naturvårdare

Förutom handfasta råd och tips berättas också i boken om havets och öarnas rika växt- och djurliv och vad man kan göra för att minimera sin påverkan på naturen och bidra till att bevara skärgårdens artrikedom. Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän och naturvårdare har bidragit med sina erfarenheter av att klara av saker och ting med det som finns att tillgå och de delar med sig av dem i denna bok i korta citat. Det är också gott om fotografier och handritade illustrationer i boken. En fin bok för alla åldrar. Varför inte som gåva till en blivande student?

Fälthandboken inleds med en text av Anna Waxin, VD Skärgårdsstiftelsen
Textförfattare: Mattias Abrahamsson, Jeppe Wikström, Malin Haawind, och Johan Tell
Formgivning och illustrationer: Kristin Lidström