Lektionsområden på fyra olika platser i Stockholms skärgård

Senast i våras skrev Skärgårdsbryggan om Utbildningsplats skärgården där man får tips om en artikel i Lärarnas Tidning som handlar om utbildningsplatserna. I artikeln intervjuas Monica Johansson, NO-lärare på Fagersjöskolan i Farsta, som deltagit i projektet Utbildningsplats skärgården redan från start. Först som pilotskola för att hjälpa till med att ta fram läromedlet i samarbete med Sandra Löfgren, projektledare på Skärgårdsstiftelsen, och som sedan har fortsatt att använda utbildningsplatserna i skolans fältstudier. Inte bara grundskolans NO-ämnen flyttar ut i naturen, många andra ämnen som matematik, svenska, idrott och hälsa ingår i läromaterialet. Det är pedagogerna själva som väljer vilka ämnen som passar för det specifika besöket.

Intervju i Förmiddag i P4 Stockholm

I förra veckan var Sandra Löfgren och Monica Johansson, tillsammans med de två eleverna Sara och Tarik från Fagersjöskolan,  inbjudna till P4-studion och intervjuades av Pär Fontander. Här beskriver de tillsammans med eleverna hur undervisningsplatserna fungerar.

Reportaget i ”Förmiddag i P4 Stockholms med Pär Fontander” ca 1:32 in i sändningen och ca 20 min långt.

Björnö, en av Skärgårdsstiftelsens fyra utbildningsplatser. Foto: Ulla Tillgren

Resorna subventioneras

Stockholms läns landsting ser också till att kostnaden för klassresorna till och från utbildningsplatserna inte är ett hinder för skolor att delta. Skolan får ett bidrag på 75 % av kostnaden som administreras av Skärgårdsstiftelsen.
På Skärgårdsstiftelsens hemsida finns platserna presenterade. Tre av platserna nås med SL-buss och till Hjälmö, som finns i anslutning till Västergården på Hjälmö, får man även åka båt. Hur det går till för skolklasserna att få resebidrag finns på hemsidan här!

Utbildningsplats Skärgården har också en Facebook-grupp där man kan gå med för att få snabb info om allt som händer på utbildningsplatserna. Gruppen hittar du här!

Källa: Skärgårdsstiftelsen