Vägfärjan Karin som trafikerar Skanssundsleden har uppgraderats för att öka driftsäkerheten och minska negativ miljöpåverkan. Hennes tidigare fyra motorer har bytts ut mot två nya, som är betydligt miljövänligare.

De två nya motorerna är försedda med så kallade SCR-katalysatorer (Selective Catalytic Reduction).Effekten  är en kraftig minskning av utsläpp av koloxid, kväveoxid och partiklar, även när hon körs med ordinarie drivmedel, diesel.

Den beräknade minskningen är 50-75 procent när det gäller utsläpp av partiklar och 75-90 procent för koloxid och kväveoxid

-Färjerederiet vidtar många åtgärder för att på sikt uppnå en fossilfri färjedrift. Vi prövar olika fossilfria drivmedel, vi inför framdrift med elektricitet och vi utbildar vår sjögående personal i att skonsam manövrering, så kallad ecoshipping. Uppgraderingen av Karins motorer och katalysatorer är ett steg i rätt riktning mot en hållbar sjöfart, säger teknik- och miljöchef Fredrik Almlöv.

Foto: Färjerederiet

Läs hela notisen

Källa: Färjerederiet