Sju av Region Gotlands sjutton hamnar är just nu aktuella för försäljning. Men på sikt kan ännu fler komma att säljas.

Burgsviks hamn på södra Gotland är en av de aktuella hamnarna. Bild: hitta.se

– Just nu jobbar vi aktivt med de arrendatorer som finns i de mindre hamnarna, där vi har konstaterat att vi inte har något direkt behov av dem för kommersiell verksamhet, säger Region Gotlands hamnchef Mats Eriksson.

Under första kvartalet i år räknar han med att få besked från de arrendatorer man fört diskussioner med, om det finns intresse för att gå vidare mot en eventuell försäljning.

Totalt äger Region Gotland sjutton hamnar, och närmast en försäljning är hamnen i Bursgsvik, där det enligt uppgift bara återstår mindre detaljer innan regionen är överens med ett lokalt utvecklingsbolag som köpare. Även planerna på att sälja Vändburgs hamn, som ska bli en del av en nyanlagd semesterby, är långt gångna.

Burgsviks hamn Bild: hitta.se

Utöver det pågår även diskussioner med de nuvarande arrendatorerna av hamnen i Hallshuk, Lännahamnen i Slite, Flundreviken i Visby, hamnen i Gnisvärd och stenkajen i Katthammarsvik.

– Det viktiga att se, när man pratar med en arrendator, som ofta är en förening, en klubb eller motsvarande, är att de har en vilja och en ambition. Och att det är många gotlänningar som är med och vill driva det framåt, säger Mats Eriksson.

Om försäljningsplanerna går som det är tänkt, återstår tio hamnar i Region Gotlands ägo – varav ytterligare några kan bli aktuella för försäljning längre fram.

– En del kommer att behållas av regionen och en del kommer att behöva lite ytterligare utredning, konstaterar Mats Eriksson.

Källa: SR Gotland

Hör inslag här