Kustbevakningens miljöräddningsfartyg KBV 050 från Södertälje befinner sig under söndagen vid den grundstötta båten utanför Oxelösund för att tömma den på olja.

En person larmade under lördagen om sjönöd och efter en lyckad livräddningsinsats övergick arbetet till miljöräddningstjänst, det vill säga att säkerställa att inte olja eller andra skadliga ämnen ska läcka ut i vattnet. Området som båten befinner sig i är Enskärs fågelskyddsområde, i Södermanlands län.

– Idag arbetar vi med att tömma de två bränsletankarna ombord. Vi har idealiska väderförhållanden med lätta vindar och igen sjögång, säger befälhavare Johan Westberg på KBV 050.

Då båten ligger på grunt vatten arbetar kustbevakarna med att metodisk fylla tomma oljefat som sedan fraktas med en mindre arbetsbåt bort till det ankrade miljöfartyget. Dessa töms sedan i containrar som Kustbevakningen har köpt in av räddningstjänsten. Totalt rör det sig om cirka 1000 liter (en kubik) olja.

Foto: KBV

Läs hela notisen

Källa: KBV