Sedan våren 2014 har SVT Uppdrag Granskning följt Sjöfartsverket. Fyra ordinarie program och en sommarrepris har dessutom lett till utredningar från åklagarmyndigheten, konkurrensverket, justitieombudsmannen och konstitutionsutskottet. Med facit i hand har Uppdrag Granskning hjälpt Sjöfartsverket att bli bättre på administration, diarieföring och dokumenthantering.

Det har varit en utmaning att införliva ett privat flygbolag i staten. Detta har resulterat i ett åtgärdspaket som sjö- och flygräddningen jobbat med i flera år. Vi är ännu inte i hamn med en kostnadseffektiv helikopterverksamhet – men på god väg.

Det som Uppdrag Granskning frågat efter, de utredningar som förekommit i samband med detta samt det vi gjort på Sjöfartsverket för att komma tillrätta med kritiken har vi samlat nedan.

Källa: Sjöfartsverket

Foto: Räddningshelikopter på Rögrund 2016, foto:Nilla Söderqvist

Läs mer här

Mer om Sjöfartsverket och helikoptrarna:

Helikopterpiloternas övertidsersättning kostade 52 miljoner

Källa: SVT

Se TV- inslag här