Se filmen om nya STM- projektet Bild: Sjöfartsverket

Se filmen om nya STM- projektet
Bild: Sjöfartsverket

Nu söker man 300 fartyg som är intresserade av att delta i test och vill med en liten film visa vilka fördelar de nya teknikerna erbjuder. Filmen är rolig att se för alla som är intresserade av modern sjöfart, oavsett om den egna skutan går på de stora haven eller bara mellan skärgårdsön och fastlandsbryggan.

 

Från Sjöfartsverkets hemsida:

STM rekryterar 300 fartyg med ny film

Sea Traffic Management Validation Project – ett EU-projekt med över 60 europeiska partners, som drivs av Sjöfartsverket – har nu påbörjat rekryteringen av 300 fartyg till världens sannolikt största maritima test för e-navigation. Till rekryteringen har en ny film producerats som presenterar fördelarna med de tjänster som de deltagande fartygen erbjuds.

300 fartyg kommer att erbjudas tillgång till nyutvecklade tjänster såsom ”route optimisation”, ”monitoring services”, ”port call services” och ”ship to ship route exchange” som höjer säkerheten, ökar effektiviten och minskar miljöpåverkan.

Källa: Sjöfartsverket

Läs mer och se film: