Nu har några av de största aktörerna i sjöfartsbranschen valt att skriva på en gemensam avsiktsförklaring för en arbetsmiljö i världsklass inom ramen för det branschövergripande arbetet med en arbetsmiljö i världsklass och en nollvision gällande trakasserier och kränkande särbehandling.

Deltagande organisationer i det branschövergripande samarbetet som kallas Vågrätt är Transportstyrelsen, Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, Wista, #lättaankar, Sjösektionen på Chalmers, Linnéstudenterna, Almega, Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Sarf, Passagerarrederiernas förening, Skärgårdsredarna och Sjöfartsverket. Från branschorganisationerna och facken deltar också representanter från Styrsöbolaget, Tallink Silja, Viking Line och Stena Line.

I avsiktsförklaringen skriver aktörerna i samarbetet att de, utöver lagkraven, ska:

  1. Genomföra utbildningar och kurser med syfte att skapa en god arbetsmiljö, samt systematiskt följa upp utbildningsinsatser.
  2. Långsiktigt delta i det branschöverskridande arbetet som går under namnet Vågrätt.
  3. Tydligt ta ställning för att social hållbarhet är en nyckel till framgång.
  4. Aktivt verka för att medarbetare och chefer samverkar inom branschen enligt avsiktsförklaringen.
  5. Verka för forskning och kunskapshöjande åtgärder inom syftet för avsiktsförklaringen.
  6. Dela med sig av goda exempel och erfarenheter som bedrivits inom området.

Foto: Transportstyrelsen

Läs hela notisen

Källa: Transportstyrelsen