Foto: Sjöfartstidningen

Genom investeringsstödet Klimatklivet delas i år ut 1,2 miljarder kronor ut till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Naturvårdsverket fördelar i år 1,2 miljarder kronor i investeringsstöd i huvudsakligt syfte att minska växthusgasutsläppen. Även spridning och marknadsintroduktion av ny teknik och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är önskade effekter, uppger myndigheten.

Vill ha mer sjöfart

Helena Sandmer, handläggare energi- och klimat på Miljöskyddsavdelningen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län påpekar att aktörer från sjöfarten är välkomna att söka.
– Vi vill få in så många och så bra ansökningar som möjligt och gärna också från sjöfarten som inte har varit så aktiva än så länge. Det är därför vi tänker att det säkert finns mycket större potential inom den sektorn och att man skulle kunna få fler att söka och även få stöd, säger hon till Sjöfartstidningen.

Läs hela notisen

Källa: Sjöfartstidningen.se