Förra året fick de boende på Singö ett löfte från Norrtälje kommun om att få köpa den nedlagda skolan till ett förmånligt pris. Men den nya majoriteten i kommunen tog tillbaka löftet och vill istället sälja till marknadspris, något som nu upprör Singöborna.
– Klart vi är besvikna, säger Peter Wahlfort, styrelseordförande i föreningen Singö utveckling.

Norrtälje kommun har sedan tidigare lagt ner ett flertal mindre skolor och nu står lokalerna tomma i väntan på försäljning. I september förra året fick invånarna på Singö ett muntligt löfte från den dåvarande politiska majoriteten (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) om att få köpa den nedlagda skolan för ett kraftigt rabatterat pris på 381 000 kronor. Syftet var bland annat att driva kulturverksamhet och café.

– Vi gick hem och raggade medlemmar och samlade in pengar, men när vi kom tillbaka till kommunen så var det en ny majoritet och ny kommunledning som säger att de inte kan sälja till ett pris under marknadsvärde för att det är olagligt, säger Peter Wahlfort, styrelseordförande i föreningen Singö utveckling som vill ta över skolan.

Bryter mot lagen

Det nya alliansstyret i Norrtälje kommun menar att en försäljning av skolfastigheten till ett underpris skulle vara olaglig eftersom det endast skulle gynna föreningens medlemmar och därför bryta mot kommunallagen.

– Singö utveckling har som syfte att gynna sina medlemmars ekonomiska intresse. Då finns det väldigt små möjligheter att överlåta fastigheten till ett underpris på drygt två miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. Det är helt enkelt inte lagligt, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje.

Slarv med skattepengar

Singöborna är besvikna och menar att det snarare handlar om ovilja från kommunens sida. För att garantera att inga privatpersoner ska kunna dra nytta av försäljningen har föreningen övervägt att istället bilda ett aktiebolag eller ideell förening. Men kommunen vill ändå sälja Singö skola till högst bjudande.

– Jag tycker inte vi ska överlåta den här fastigheten till ett underpris, oavsett organisationsform. Jag tycker det är att slarva med skattebetalarnas pengar, säger Bino Drummond.

Men på Singö tycker man svaret visar på ovilja.

– Vi bor ju här och vill att den här platsen ska leva. Kommunen vill helt enkelt inte ha utveckling av den här delen av kommunen, säger Peter Wahlfort, styrelseordförande i Singö utveckling.

Källa: SVT Stockholm, läs och se film här

Läs mer om Singöbornas syn på saken HÄR

Bryggan kommenterar: Det är ofta som lokala initiativ krockar med storsamhällets regelverk. Inte så lätt för ansvariga politiker att fatta de beslut man kanske ideologiskt helst önskar. Många målkonflikter ska hanteras inte minst när det gäller små skolor: barnens behov av utveckling och socialt liv, pedagogernas arbetsmiljö, kommunens ekonomi och krav på likabehandling av invånarna. På Singö är skolan sedan några år nedlagd, lokala krafter vill ta över byggnaden som finns i ett område med relativt höga fastighetspriser på öppna marknaden, svårt att göra allt rätt…

Singö ligger norr om Väddö, med broförbindelse till Grisslehamn och fastlandet.