Två givande dagar blev det på Sandhamn när SIKO valt att förlägga sitt årsmöte till den välkända ön, centralt belägen mitt i Stockholms skärgård. Dagen startade för det flesta av deltagarna, totalt över 50 personer, ombord på Waxholmsbåten M/S Söderarm, ca en timmes färd, från replipunkten Stavsnäs Vinterhamn till Sandhamn.

Presentation av skärgårdens olika organisationer

Direkt efter lunch drog man igång med presentationer av deltagande organisationer som SIKO, Skärgårdsföretagarna, Skärgårdarnas Riksförbund, Nordiska Skärgårdssamarbetet. SIKO:s medlemsförening Sandhamnsområdets Intresseförening, som även berättade om byggandet av hyresrätterna på ön. Sist ut före fikat berättade Sandhamnsguiderna om sin verksamhet. Alla organisationerna hade mycket intressant att delge åhörarna utifrån vars och ens eget område. Det blev en bra uppvärmning inför politikerdialogen där SIKO förberett ett antal frågor som skickats ut till partierna i förväg.

Skärgårdsdialog med länets landstingspolitiker. Vass moderator var Monica Pettersson som hade stenkoll på respektive partiprogram. Foto: Nilla Söderqvist

Medverkande landstingspolitiker

Moderator var Monica Pettersson, längst till höger i bild. Därefter från höger till vänster: Rune Wikström (M), Patrik Isestad (S), Gustav Hemming (C), Bo Persson (L), Carl-Johan Schiller (KD), Vivianne Gunnarsson (MP), Stellan Hamrin (V).

Frågorna som diskuterades ur ett skärgårdsperspektiv var:

  • Kommunikationer
  • Service, Post & Paketservice
  • Boende
  • Skattefrågor kring bränsle & förmånsvärden
  • Näring eller bara besöksnäring?

Läs mer om politikerdialogen i Tidningen Skärgården här!

Dag två ägnades åt Skärgårdsföretagarnas och SIKO:s respektive årsmöten.

SIKO utökades med två nya medlemsföreningar som valdes in av årsmötet:

  • Stavsuddaområdets Intresseförening
  • Björkö-Arholma Hembygdsförening

På SIKO:s hemsida finns årsmöteshandlingar samt årsmötesprotokoll.

På hemsidan finns också de senaste remissvaren (RUFS, Horstensleden, Godsstrategin) samt en skrivelse till Länsstyrelsen gällande reglering av skarvpopulationen.