Femtioårsjubilerande SIKO höll i förra veckan sitt första styrelsemöte för året. Förutom de stundande festligheterna stod också sjötrafiken, Alfrida, och organisationens prioriteringar 2019 på agendan, skriver Tidningen Skärgården.
– När det gäller skärgårdens utveckling vill vi ligga i framkant, säger Ulf Westerberg, ordförande i SIKO.

SIKO bildades 1969

Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation, SIKO, bildades 1969 och har sedan dess oförtrutet arbetat för att förbättra villkoren för de bofasta på öarna i Stockholms skärgård. När SIKO:s första styrelsemöte för året hölls i mitten av januari stod självfallet 50-årsjubileet på dagordningen.

Läs hela artikeln i Tidningen Skärgården här!

Protokoll från styrelsemötet, planerna för 50-årsfirandet mm på SIKO:s hemsida!

Vinjettbilden: Foto: Lasse Söderman/Tidningen Skärgården
Från vänster: Bo Tyrefors, Gålö, Urban Gunnarsson, kassör, Björn Öberg, Landsort, Per Frideen, Ornö, Ulf Westerberg, ordf Möja, Göran Lagerström, Stavsudda, Britt Fogelström, sekr Möja, Lena Svenonius, Björkö, Ulla Larsson, Runmarö, Björn Sjöblom, Yxlan, Nilla Söderqvist, v ordf Nämdö (och bryggvakt på Skärgårdsbryggan).