Hösten kommer så sakta – men säkert!

Slut på semester och vardagslivet med skola och arbete tar vid för många. För verksamheter i skärgården som är kopplade till besöksnäringen är det tvärtom. Nu lugnar det ner sig efter en intensiv sommarsäsong.

September 2019

Möten som Skärgårdarnas Riksförbund anordnar och deltar i under september med start i slutet av augusti.

Lördag – söndag 31 augusti – 1 september

 • SRF styrelsemöte i Vaxholm

Onsdag 4 september

 • Fiskeprojektsmöte i Emmaboda – SRF Fiskegrupp deltar tillsammans med SRF:s verksamhetsledare Anetté Larm Johansson

Torsdag 6 september

 • Skärgårdsutveckling i storstadsnära lägen, Grinda – SRF:s ordförande Sune Fogelström deltar

Tisdag 10 september

 • SRF Fiskegrupp till SLU

Torsdag 12 sepember

 • Workshop om avfallshantering på öar och i glesbygd, Stockholm – SRF:s Miljö & Energigrupp deltar med Lennart Andersson

Måndag 16 september

 • Slutrapportering projekt Water Challenge/KTH/Stockholms universitet – SRF:s ordförande Sune Fogelström deltar

Torsdag 19 september

Manifestation Levande skärgård, SIKO

Lördag – söndag 21-22 september

 • SRF Representantskapsmöte på Hven med ankomst fredag 20 september

Måndag – onsdag 23-25 september

 • ESIN Årsmöte på Hven med deltagare från små öar i Europa – SRF:s styrelse och anställda deltar

Onsdag – torsdag 25-26 september

 • SRF Arbetsgrupp för besöksnäringsfrågor har sin upptakt ombord på båten Cinderella.

Torsdag 26 september

 • HaV besöker Möja – SRF:s ordförande Sune Fogelström deltar

Fredag 27 september

 • Sakråd EU-fonder – SRF deltar med Sten-Åke Persson

Vinjettbilden: Sensommardag på Visingsö. Foto: Eva Widlund

Källa: Skärgårdarnas Riksförbund