Valdagen närmar sig…

Numrets framsida: Skärgårds-miljö, Möja. Foto: Eva Widlund

Nu stundar ett val i Sverige, läs gärna Vi skärgårdsbor nr 2 2018, som detta år blev ett särskilt valnummer. Det kom ut till våra läsare under juli månad men finns även att ladda hem från hemsidan här!

Förtidsröstlokaler på en ö nära dig…

På flera öar med bofast befolkning finns förtidsröstlokaler och på vissa större öar finns även vallokaler. I en förtidsröstlokal kan alla röstberättigade förtidsrösta (med sitt personliga röstkort samt ID-handling). Även på själva valdagen söndag 9 september kan man förtidsrösta på många platser i landet, till och med på en del öar. Observera dock att det inte går att förtidsrösta i en vallokal.

Här finns landets alla förtidsröslokaler med öppettider.

Källa: Valmyndigheten

Möten, av olika slag, tilltar

Tillbaka i vardagen, semestrarna är över och turistströmmarna avtar i takt med att möten av olika slag tilltar. Så här ser för närvarande september månad ut för aktiviteter inom Skärgårdarnas Riksförbund.

Källa: Skärgårdarnas Riksförbund, där kalenderbladet finns som pdf

SRF-möten i september

Söndag 2/9

 • SRF Fiskegrupp har telefonmöte

Måndag 3/9

 • SRF Skolgrupp har Skypemöte

tisdag 4/9

 • Möte Havs- och fiskerifonden, Näringsdepartementet – SRF Fiskegrupp deltar med Rune Wikström

Torsdag 13/9

 • SRF Fiskegrupp har telefonmöte

Söndag – onsdag 23-26/9

Bilden är tagen på Torrö i Östergötlands södra skärgård, några av båthusen i byhamnen.
Torrö var tidigare en ö med ett omfattande fiske, framförallt ålfiske. När fisket var som
mest omfattande landade fyra familjer upp till 20 ton ål/ år. Foto: Carl Hamilton

 • ESIN har årsmöte i Bryssel – Sten-Åke från SRF styrelse och verksamhetsledare Anetté deltar

Måndag – onsdag 24-26/9

 • SRF Miljö & Energigrupp på studieresa Visingsö,
  Elmia Jönköping, Solcellsparken i Katrineholm

Onsdag 26/9

 • SRF Skärgårdsbönder har möte i Katrineholm

Onsdag – torsdag 26-27/9

 • SRF Fiskegrupp har möte

Torsdag – lördag 27-29/9

 • SRF Nätverksträff för skärgårdsskolor på Koster