Nordiska skärgårdssamarbetet inbjuder till

seminarium den 17 maj 2017 i Louis de Geers

kongress i Norrköping.

Vi återkommer med program inom kort.

Glesbygder och speciellt skärgårdsområden har en mängd utmaningar att uppmärksamma och att åtgärda, kommunikationer, demografi och hållbara näringar för att nämna några.

Skärgårdsområden har även ett flertal möjligheter, ett bra utgångsläge för skräddarsydda lösningar inom bl.a. miljöfrågor, turism och primärproduktion.

Skärgårdarna i Finland, Sverige och Åland är inte bara ur ett geografiskt perspektiv en sammanhängande helhet utan har likadana förutsättningar att utvecklas.

Nordiska skärgårdssamarbetet vill undersöka och visa på möjligheterna inom landsbygdspolitiken och genom detta seminarium ge en inblick i aktuella landsbygdsstrategier och frågor. Du får gärna skicka vidare inbjudan.

Anmäl dig till: info@skargardssamarbetet.org, namn, organisation och specialdiet.

Läs mer på Skärgårdssamarbetets hemsida