Fotoutställning öppen varje dag

Från sandstränder till alsnår. Från arbetsplats till fritidsnöje. Hur Vänerskärgården och vår syn på den har förändrats genom tiderna skildras i sommarens fotoutställning på Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset.

Påtagliga förändringar

I sommar visar Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset en fotoutställning som visar hur Vänerskärgården har förändrats. Ibland är det mycket påtagligt, skriver Nya Lidköpings-Tidningen. Där det en gång var sandstränder är det nu ofta albuskar som skapar täta snår. Djuren och växterna som levde i sanden har sedan länge försvunnit. I andra fall är landskapet det samma men det är vi människor som har förändrat vårt sätt att se på skärgården och dess tillgångar.

Resultatet av en fotocirkel

Under det gångna året har flera medlemmar ur Naturskyddsföreningen i Lidköping deltagit i en fotostudiecirkel under ledning av Lasse Persson och Stefan Hessle. En del av syftet med fotocirkeln var att ta fotografier som kunde passa in i temat En skärgård i förändring.

Vinjettbild: Victoriahuset, Vänerskärgårdens naturrum. Foto: Region Västra Götaland