Vill utveckla nya matprodukter från havet

Scary seafood handlar om att utveckla nya matprodukter från havet som baseras på råvaror som inte används idag. Tillsammans med lokala företag och entreprenörer skapas ett hållbart nyttjande där hänsyn tas till arternas biologi. Visionen är att bidra till företagsutveckling och locka nya besökare till Västsverige med spännande matupplevelser.

Workshops i höst

I höst anordnas ett antal workshops i syfte att utforska Scary seafood i praktiken. På sajten Centrum för hav och samhälle söker projektledare Maria Bodin deltagare till projektet på Tjärnö, institutionen för marina vetenskaper.

Läs mer på sajten: Scary Seafood – den nya maten från havet / Göteborgs Universitet

Källa: GU / Centrum för hav och samhälle / Havsforskning

Ny tillämpning – som nybrytbar plast

Men algforskningen handlar inte bara om hur den kan användas i nya maträtter utan också hur den kan tillämpas på en rad olika områden som nybrytbar plast. Det rapporterar Dagens Industri i en artikel.
– Upprinnelsen är EU:s och de nationella svenska satsningarna mot en mer biobaserad samhällsekonomi. Vi började för fyra-fem år sedan och tittar nu på vilka arter det finns att odla, hur man kan odla dem och hur man kan använda de olika algerna, säger algforskaren Göran Nylund till DI.

Läs hela DI:s reportage om Scary seafood och algforskning mm på Tjärnö Marina Laboratorium

Källa: Dagens Industri

Vinjettbild: Tjärnö marina forskningsstation. Foto: Lovéncentret