Om nötkreatur, biologisk mångfald och klimat

Biologisk mångfald är en förutsättning för många viktiga ekosystemtjänster och för vårt liv på jorden. En stor artrikedom gör också naturen mindre sårbar vid klimatförändringar, skriver Kungl. Skogs-och Lantbruksakademien i inbjudan till seminariet som kan besökas på plats i Stockholm eller följas via webblänk.

Hur ska det här gå ihop?

Debatten om nötkreatur och klimat har varit intensiv de senaste åren. Många har minskat sin konsumtion av nötkött för att minska sin klimatpåverkan. På senare tid har fokus även hamnat på utarmningen av biologisk mångfald. Många hotade arter är knutna till naturbetesmarkerna och det krävs en stor mängd betesdjur för att klara skötseln av alla arealer som behövs. Hur ska det här gå ihop?

Seminariet arrangeras i samarbete med Landsbygdsnätverket och SLU.

Info och anmälan till det kostnadsfria seminariet här!

Källa: KSLA

Vinjettbilden: Naturvårdare på våg till en ö i Stockholms skärgård. Foto: Nilla Söderqvist