Projektet SamSAR får ytterligare 4,9 miljoner kronor. Samhällsresurserna i Sverige ska bli bättre på att samverka för att snabbare ge nödställda bästa möjliga vård vid räddningsinsatser i oländiga miljöer. Det är syftet med projektet SamSAR som inleddes 2016 och som i måndags fick finansiellt stöd från det statliga krisberedskapsanslaget fram till 2019.

– Sverige ska bli bättre på att ta hand om svårt skadade och sjuka personer som befinner sig långt från den gängse sjukvården, säger Lars Widell, enhetschef på Sjöfartsverket och ansvarig för projektet. Det är ett livsviktigt projekt med många samhällsresurser inblandade och vi är extra glada idag att vi får uppmärksamhet och finansiering för något så viktigt som att rädda liv.

Sjöfartsverket ska i samverkan med Socialstyrelsen och andra aktörer inom krisberedskapssystemet ta fram en plan för en inriktnings- och samordningsfunktion för att öka förmåga till effektiva sjukvårdsinsatser i samband med räddningsinsatser i oländig terräng samt i dessa sammanhang möjliggöra effektivt prehospitalt omhändertagande vid sjuktransport med de resurser som staten förfogar över.

– Det finns utmaningar när det kommer till samverkan vid ovanliga situationer. Målet är att ringa in utmaningarna med vetenskapliga metoder och komma överens om förbättringsmöjligheter både på kort och lång sikt, säger Lennart Engblom, utredare på Socialstyrelsen.

Det är när ordinarie vårdpersonal inte kan ta sig fram av olika orsaker, som till exempel terräng eller hotbild, som annan räddningspersonal blir de som först möter nödställda människor i behov av vård. De situationerna ställer extra höga krav på en human och effektiv vårdkedja för att minska lidande.

Källa: Sjöfartsverket

Läs mer på Sjöfartsverkets hemsida