Den 19 juni kallar HaV till internationellt samrådsmöte i Malmö

Sverige gör tre havsplaner. För Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Ill: HaV

Havsplanering genomförs för alla EU-hav på nationell nivå och internationell samverkan krävs för havsområden som är gränsöverskridande. Sveriges grannländer träffas nu i Malmö för att informeras om arbetet med havsplaneringen i Sverige och HaV:s förslag för de tre områdena: Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken.
– Sverige har stort intresse av samordning mellan länder eftersom vi har så många grannar med angränsande havsområden, nio stycken plus Åland som planerar sitt havsområde självständigt, säger Thomas Johansson på HaV i ett pressmeddelande.
– I fjol bjöd vi in till ett dialogmöte om de tidiga planutkasten och fick en del frågor och synpunkter från våra grannar, bland annat om sjöfart, energiområden och naturhänsyn, säger Eva Rosenhall, utredare på enheten för havsplanering på HaV.
– Nu går vi vidare och berättar om HaV:s samrådsförslag och våra grannländer kan lämna synpunkter som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Vi vet redan nu att fartygsstråken behöver koordineras i ländernas havsplaner, till exempel mellan Sverige och Tyskland.

Läs mer om samrådsmötet här!

Källa: Hav, Havs- och vattenmyndigheten