För någon vecka sedan infromerade Bryggan om att Balex, en miljöräddningsövning inletts i Östersjön. Övningen är nu avslutade och det finns många lärdomar att dra från denna övening.

I förra veckan har miljöräddningsövningen Balex Delta gått av stapeln utanför Karlskrona. Här har delar av Östersjöns miljöräddningsflotta tillsammans övat bekämpning av oljespill och utsläpp av giftiga kemikalier. 550 personer har varit involverade tillsammans med 20 fartyg, flygplan och helikoptrar.

Balex Delta är en årlig miljöskyddsövning mellan länderna med kust mot Östersjön, som alla samarbetar i Helsingforskommissionen, HELCOM. Även EU är en partner på lika villkor.

– Under några intensiva dagar har vi tillsammans övat på att inventera, bekämpa och begränsa utsläpp av olja och kemikalier både till sjöss och på land, säger Therese Larsson, övningens projektledare.

Kustbevakningsfartyg i centrum

Kustbevakningen har deltagit i övningen med både personal, fartyg och flygplan. Under övningsmomentet som gällde ett kemikalieutsläpp stod Kustbevakningsfartyget KBV 003 Amfitrite i fokus. Hon är nämligen ett av få fartyg i norra Europa som har förmågan att genomföra räddningsinsatser i kontaminerade miljöer.

Under övningen sattes fartygets utrustning på prov när besättningen tillsammans med det finska fartyget Turva fick i uppgift att begränsa och bekämpa ett kemikalieutsläpp ombord på en haverist spelad av Försvarsmaktens fartyg HMS Belos. Till sin hjälp hade man MIRG-styrkor från Bergen och Karlskrona. MIRG står för Maritime Incident Response Group och består av specialutbildade brandmän.

Intensivt och lärorikt

– Det har varit fyra mycket intensiva och lärorika dagar. Jag är imponerad över både medarbetare och deltagare som deltagit i Balex Delta. Alla har varit en kugge i hela det maskineri som en sådan här stor övning är. Tillsammans har vi verkligen levererat och jag hoppas att alla känner sig stolta och nöjda nu, säger Therese Larsson.

KBV 314 tillsammans med det finska kustbevakningsfartyget TurvaFoto: Valdemar Lindekrantz

Läs hela notisen

Källa: KBV