Regeringskansliet remitterar nu Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om säljakt i Sveriges ekonomiska zon. Syftet är att minska de skador som orsakas av säl.

– Sälstammen har vuxit avsevärt de senaste åren. Sälarna orsakar skada då de tar fisk direkt ur fiskenäten och förstör fiskarnas utrustning. Möjligheten att jaga i den ekonomiska zonen har därför betydelse för att fiskare bättre ska kunna freda sina redskap, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Förslaget innebär att den ekonomiska zonen upplåts för jakt på säl. Jakt i den ekonomiska zonen får ske efter anmälan till jaktkortsregistret och i enlighet med Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på säl. Uppgifter om fullgjord anmälan ska framgå direkt på jaktkortet för att underlätta tillsynen som ska bedrivas av Kustbevakningen.

Remissvaren ska senast vara inne den 22 oktober 2018

Källa: Regeringen

Läs mer här

Bryggan kommenterar: SRF är en av remissinstanserna!

Gråsälar
Bild: Yummifruitbat, Wikimedia Commons