Luleå får en säkrare fritidsbåtsfarled i vår utanför Sandön.

– I framtiden blir det höjd sjösäkerhet och utmärkning jämfört med i dag, säger Anders Dahl, lotsområdeschef vid Sjöfartsverket i Luleå. 

Den förbättrade leden presenteras på en på pressträff tisdag 4 juni klockan 13 på Strömören i Luleå.

Leden dras närmare Sandön än vad som är fallet i dag, och sträckningen går mellan Strömören och Klubbviken. Området sjömättes vintern 2018 inför farledsprojekt Malmporten och den nya fritidsbåtsfarleden får ett djup om 2,5 meter. De nya utmärkningarna blir inskrivna i ett nytt sjökort över Luleå skärgård som precis har getts ut av Sjöfartsverket. Kontroll av utmärkningen sker sedan regelbundet varje år.

Starten för bygget av Malmporten beräknas ske 2022-2024. Då kommer farleden in till Luleå att fördjupas till 15 meters djupgående, fartygens lastkapacitet ökar från dagens 55 000 till 160 000 ton och sjösäkerhetsanordningar byggs som gör att trafik kan pågå dygnet runt, året runt i Luleå hamn.

Foto: Anders Dahl

Läs hela notisen

Källa: Sjöfartsverket