Den 30 januari arrangerades en temadag i Östergötland med fokus på att skapa mervärde av fisk från Vättern.

Förädlingsgraden från yrkesfisket runt Vättern är i dag hög men det finns relativt outnyttjade arter som skulle kunna nyttjas i högre grad. Dessutom kan möjligheten att äta lokalfångad fisk från Vättern stärkas, till nytta både för lokala konsumenter och turister.

Med anledning av detta inbjöd Leader Vättern in till en temadag med fokus på hur mervärde kan skapas av fisk från Vättern. Syftet med temadagen var dels att vara till nytta för yrkesfisket och dels för andra, som är berörda av eller påverkar förutsättningarna för yrkesfisket i sjön, från beslutande och förvaltande myndigheter till konsumenterna via uppköpare, krögare och förädlare.

– Vättern har så mycket mer att erbjuda för konsumenter och näringsliv när det gäller fisk och fiske. Tänk om vi skulle kunna utveckla lokala fiskmarknader runt Vättern och kunna köpa fisken lokalt, samt även se värdet av mycket god fisk som finns i Vättern i dag som inte kommer ut på marknaderna, som till exempel lake. I Frankrike är det en delikatess på restaurangerna, här används den som kräftbete. Att utveckla fisket och försäljningen av fisk från Vättern utgör en stor potential såväl för konsumenter som näringsliv, säger Kristina Zetterström, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland och ordförande i Vätternvårdsförbundet.

Foto: Tobias Johansson

Läs hela notisen

Läs mer om Leader Vättern (PDF)

Källa: Länsstyrelsen i Östergötland