Länsstyrelsen i Stockholms län ger ut en tidning några gånger per år på vardera 24 sidor.
Två nummer i år som båda innehåller flera artiklar om skärgården.

 

Landsbygd i Centrum nr 1-2017

  • Samverkan ger service i skärgården, sid 3-4
  • Ö för Ö på Ornö, sid 5
  • Och så mycket annat som livmedelsstrategin i Stockholms län,
    Jordbruksmark – bebygga eller bevara, betesplanering mm

Landsbygd i Centrum, nr 1-2017, som pdf

Landsbygd i Centrum nr 2-2017

  • Kan skärgården skydda flodkräftan? sid 10-11
  • Rödlögaboden investerar för en levande skärgård, sid 12-13
  • Och så mycket annat om getter och ekogrisar, betesmarker,
    bättre vatten, djurskyddsregler mm

Landsbygd i Centrum nr 2-2017 som länk

Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län