Fundamentet bedöms som stabilt

Fyren som skadades i samband med kollisionen i förra veckan, som Skärgårdsbryggan rapporterat om tidigare, har besiktats.

Efter att lastfartyget M/S Legal Star i hårt väder drev på fyren har nu fyren inspekterats och en besiktning har genomförts av dykare. Fundamentet under vattenytan är fortfarande stabilt, men torn och andra delar ovanför vattenytan behöver ersättas, meddelar Sjöfartsverket på sin hemsida. Tornet och övriga delar som hamnade i vattnet i samband med kollisionen har bärgats.

Provisorisk fyrlykta placerad på fundamentet

Tillsvidare kommer fyren att ersättas med en provisorisk fyrlykta som placeras på det befintliga fundamentet. Sjöfartsverket har, i samarbete med SMHI, skapat stationen Söderarm. Stationen finns tillgänglig i ViVa-appen, kartan på Sjöfartsverkets webbplats och via AIS.

Läs mer på Sjöfartsverkets pressida 2018-11-02 här! samt rapporten 31/10 – efter olyckan – här!

Läs också Tidningen Skärgårdens artikel: Fyr gick av på mitten när fartyg gick på grund

Källa samt foto vinjettbilden: Sjöfartsverket