2018 omkom 12 personer i fritidsbåtolyckor. Det är den lägsta siffran sedan statistik över omkomna i båtlivet började föras 1971. Det visar preliminära siffror från Transportstyrelsen.

Under den föregående femårsperioden omkom i genomsnitt 27 personer per år i olyckor med fritidsbåtar. Samtliga 12 personer som omkommit under 2018 är vuxna män. Ingen har omkommit vid kollision med andra båtar eller föremål. En har omkommit i samband med kite-surfing och en vid vattenskoteråkning.

Det finns flera förklaringar till att färre omkommit. En är att båtsäsongen kom igång sent efter den kalla vintern med isar som låg kvar längre än normalt på många insjöar. En annan förklaring är det varma vädret, som i år kom tidigt på våren vilket gjorde att vattentemperaturerna steg snabbare än normalt. Chansen att överleva är större när vattnet är varmare.

Läs hela notisen

Källa: Transportstyrelsen