Nu tar regeringen nya steg i arbetet med att skydda marina miljöer i Sverige. Som ett led i regeringens satsning Rent hav får Havs- och vattenmyndigheten två uppdrag som ska stärka skyddet av marina områden.

Regeringens satsning på skydd av marina områden har gjort att Sverige dubblerat ytan av skyddad havsmiljö från 6,7 till 13,6 procent.
Regeringen ser att det behövs ytterligare åtgärder och har därför ökat anslaget för att säkerställa ett nätverk av marina skyddade områden. Regeringen har under hösten 2017 givit Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i uppdrag att föreslå fiskeregleringar i skyddade områden. Nu tar regeringen nya steg i arbetet genom att ge ytterligare två uppdrag till myndigheten.

Ett av uppdragen är att myndigheten ska ta fram förslag till marina skyddade områden utan lokal mänsklig påverkan. Det handlar om att peka ut ett antal havsområden utan svåra föroreningar och utan relevanta mänskliga verksamheter som fiske, muddring och täktverksamhet.

– Genom att inrätta områden där vi minimerar mänsklig påverkan får vi bättre möjlighet att studera vilka konsekvenser mänsklig aktivitet får. Detta blir särskilt viktigt med tanke på hur klimatförändringar och havsförsurning påverkar havet, säger miljöminister Karolina Skog.

Läs hela notisen

Källa: Regeringskansliet