Regeringen har beslutat att ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utreda och föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras i syfte att säkerställa att landningsskyldigheten efterlevs.

Sedan 2019 är landningsskyldigheten införd i samtliga EU-vatten i enlighet med den gemensamma fiskeripolitiken. Syftet är att undvika slöseri med de marina biologiska resurserna, samt att främja ett hållbart nyttjande och därigenom fiskets ekonomiska bärkraft. Befintliga kontrollmetoder i form av kontrollobservatörer ombord på fiskerifartyg och patrull- och flygövervakning är idag inte tillräckliga för att följa upp efterlevnaden av landningsskyldigheten.

– Vi tar nu ett första steg mot en effektivare och modernare fiskerikontroll som tar hänsyn till teknikutvecklingen samtidigt som integriteten för yrkesfiskare skyddas så långt som möjligt, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Foto: Dan Blomkvist

Läs hela notisen

Källa: regeringen.se