Två förslag från Miljö- och jordbruksutskottet, debatt och beslut på onsdag

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår licensjakt på säl inför riksdagsdebatten på onsdag. Utskottet vill också att lagarna om genetiskt modifierade organismer, GMO, ska moderniseras. Utskottet vill således att riksdagen riktar två tillkännagivanden till regeringen om detta. Debatt och beslut i riksdagen onsdag 3 april 2019.

Licensjakt i flera motioner från fyra partier medan fyra partier reserverat sig

Förslagen om att införa licensjakt på säl finns i motioner från M, SD, C och KD. S, V, L och MP har reserverat sig mot förslaget med motiveringen att det istället bör bli lättare att använda sig av den befintliga möjligheten till skyddsjakt av säl.

Modernisering av regelverket avseende genteknik föreslås

Förslagen om modernisering av genteknik bygger på motioner från M, SD, C och L. S, V och MP har dock reserverat sig mot förslaget och anser att det inte finns orsak eller möjlighet att förändra lagstiftningen.

Läs Miljö- och jordbruksutskottets förslag och motiveringar på riksdags-sajten här!
(Här finns även länkar till vilka som ingår i utskottet samt hela betänkandet.)

Jaktjournalen intervjuar sälforskare som befarar avslag på licensjakten

Sälforskaren Sven-Gunnar Lunneryd befarar att regeringen ändå inte kommer att ta initiativ till licensjakt, rapporterar Jaktjournalen på sin sajt under jaktnyheter.
– Det är många sådana här tillkännagivanden som olika regeringar glidit undan. Redan 2013 kom Naturvårdsverket med utredningen som visade att sälstammen tål licensjakt och ändå har ingenting hänt i frågan. Och nu reserverar sig Socialdemokraterna mot utskottsbeslutet, säger Sven-Gunnar Lunneryd till Jaktjournalen.

Läs hela artikeln i Jaktjournalen här!

Källa: Sveriges Riksdag och Jaktjournalen

Vinjettbild: Gråsälar, foto: Yummifruitbat, Wikimedia Commons