Mariehamn 18-20 augusti 2018

Initiativet bakom ungdomsmötet, ReGeneration2030, är skapat av och för ungdomar i Norden och Östersjöländerna. Målet är att skapa en rörelse för en hållbar utveckling där lösningar diskuteras över generationsgränserna och de unga leder samtalet.

Nordiska ministerrådet, vars treåriga hållbarhetsprogram Generation 2030 har ett genomgående fokus på ungdomar, är initiativets huvudfinansiär. Med programmet riktar ministerrådet också ljuset mot hållbar konsumtion och produktion, det område som identifierats som Nordens största utmaning för att uppnå hållbarhetsmålen.
– Vi behöver skapa en genuin dialog mellan ungdomar och politiker – i den bemärkelsen är vi alla Generation 2030, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Källa: Nordiskt samarbete respektive Counsil of the Baltic Sea States

Regeneration2030 Ill: SDSN Nothern Europe