Anmälnings- och rapportplikt samt regleringar på förslag

Anmälnings- och rapportplikt av fångster, striktare fördelning av fiskeresursen, samt reglering av vilka fiskeredskap som får användas. Det föreslår Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att en god förvaltning av fiskresursen ska uppnås.

Det är på regeringens uppdrag som HaV nu föreslår lagförändringar för fritidsfisket.
– Syftet är att skapa förutsättningar för en ekobaserad fiskförvaltning, säger Ingemar Berglund, HaV, i ett pressmeddelande.

Källa: Tidningen Skärgården

Vinjettbild: Foto: Natalie Greppi