Blommande ängar i havet – berätta för Länsstyrelsen Skåne om du ser dem!

Vi vet mycket om Skånes ålgräs, men det finns kustområden där vi är osäkra på om det finns något, skriver Länsstyrelsen Skåne på sin webbsida. Om du ser ålgräs när du är ute och snorklar, dyker, fiskar eller seglar får du gärna rapportera detta till oss, uppmanar Länsstyrelsen.

Så här gör du:

  • Gå in på SeagrassSpotter och zooma in till platsen du sett ålgräs (fastsittande på botten).
  • Om det inte finns en observation registrerad i kartan inom cirka 500 meter – skicka då ett mejl till skane@lansstyrelsen.se med dina observationer och bilder. Skriv ålgräs i ämnesraden.

V​arför vill Länsstyrelsen Skåne veta mer om ålgräs?

Ålgräs (Zostera marina) och andra kärlväxter i havet har mycket viktiga funktioner i det marina ekosystemet. De ger skydd, de ger boplats, de ger mat. Eftersom de växer på sandiga, grusiga eller leriga bottnar hjälper dessa växter till att binda bottenmaterialet tack vare sina rötter. Det innebär att dessa ängar under vattnet även gör vattnet klarare, lagrar kol som annars skulle komma ut i atmosfären samt minskar sanderosionen i närområdet. För att veta hur vi ska skydda och gynna ålgräsängarna är det avgörande att ha så god kunskap om ålgräsets utbredning som möjligt.

Källa: Länsstyrelsen Skåne, läs mer här!

Vinjettbild: Skånska lokaler med ålgräsobservationer, Länsstyrelsen Skåne.