Stångmärket och Levande Skärgårdsnatur

För skärgårdsstiftelsens vänner (medlemmar) har dessa två skrifter kommit per post i ett och samma samma magasin. På webben finns de också att läsa men hittas via två olika länkar.

Levande Skärgårdsnatur 2019

Här presenteras följande inventeringar och projektrapporter i Stockholms skärgård
  • Kustfågelinventering
  • Sillgrisslan – en djupgående missil in i ekosystemdynamiken
  • Åtgärdsprogram för skräntärna
  • Havsörn – viktig indikator för miljötillståndet på fortsatt frammarsch
  • Ringmärkning av kustfåglar
  • Skarv – inventering av skarvbon i Stockholms skärgård 1994-2018
  • Berguv – en inventering
  • Sälar i Stockholms skärgård, under 60 år
  • Blåstångens första år i fortplantningsprocessen

Läs hela rapportmagasinet på webben här!

Stångmärket nr 2 / 2019

Tema är natur & miljö där bland annat årets fina vänbok ”Skärgården upp och ner” av Oskar Kihlborg presenteras. Meteorolog Madeleine Westin berättar om den kluriga sjöbrisen. Bevara naturen – allt viktigare när fler besöker skärgården. Bra för minnet: Ta inget och lämna inget. Årets Axel Sjöberg-stipendiater. som får vistas på Långviksskär i sommar, presenteras.

Läs Stångmärket nr 2 / 2019 på webben här!

Källa: Skärgårdsstiftelsen

Vinjettbilden: Foto av Stiftelsens skrifter, fram och baksida, upp och nervända.