Baltic Breakfast: Strandskyddet – hur och varför?

På frukostseminariet i förra veckan, Baltic Breakfast som arrangeras av Östersjöcentrum och som Skärgårdsbryggan hintat om tidigare, lyftes perspektiv kopplade till både värnandet om djur och natur men också till behovet av rättvis rekreation och livskvalitet för människor. Det rapporterar Tidningen Skärgården i senaste numret och fortsätter: Under hösten inkom hela 40 riksdagsmotioner angående att göra förändringar i strandskyddet. I januariöverenskommelsen mellan C, L, S och MP står strandskyddet med som en uttalad punkt, och regeringen har beslutat ta ett nytt grepp kring lagstiftningen genom en parlamentarisk utredning i sommar.

Två olika perspektiv på strandskyddsfrågan

Inledningsvis berättade Joakim Hansen, miljöanalytiker vid Östersjöcentrum, om strandexploateringen längs svenska kusten och effekterna på djur- och växtlivet av bryggor och båtar i grunda vatten, skriver Tidningen Skärgården vidare.
– Vi tenderar att bygga i vågskyddade, grunda vatten. Men där är naturvärdena också som störst, sa han.
Från ett annat perspektiv pratade Klas Sandell, professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet, om strandskyddets sociala betydelser för bland annat naturturism och allmänhetens möjlighet att nyttja stränderna.
– Vi har ett samhälle där de socioekonomiska klyftorna ökar. Då blir det, precis som på 1930-talet, jätteviktigt för människor som saknar möjlighet att köpa eller på andra sätt skaffa sig tillgång till stränderna, att ändå få den tillgången.

Läs hela artikeln i Tidningen Skärgården här!

Ta del av det Östersjöcentrums inspelade frukostseminarium här! (ca 45 minuter)

Källa: Östersjöcentrum och Tidningen Skärgården

Vinjettbild: Slide från frukostseminariet, Östersjöcentrum