På många håll lyser abborre och gädda med sin frånvaro. Torskfångsten är inte ens en tiondel jämfört med 1980-talet. Klotet i P1 – Vetenskapsradions miljöprogram, ger sig ut i skärgården för att vittja ett fiskenät.

Vad krävs för att fisken i Östersjön ska må bra igen?

En annan fråga som diskuteras i radioprogrammet är om sälstammen nu har vuxit sig såpass stark efter ett framgångsrikt miljöarbete, att den på sina håll pressar både fiskare och vissa fiskbestånd, framför allt torsk. Dessutom sprids en parasit från sälen till torskarna. Är det dags att utöka säljakten?
I programmet tas diskussioner med från ett seminarium vid årets upplaga av Berwaldhallens Östersjöfestival som Klotet arrangerade.

Medverkar i avnsittet gör:

  • Sara Hornborg, RISE
  • Sture Hansson, Stockholms Universitet
  • Henrik C Andersson, länsstyrelsen i Stockholm
  • Glenn Fridh, fiskare och innovatör
  • Gustaf Almqvist, länsstyrelsen i Stockholm

Producent Susanna Baltscheffsky och programledare Niklas Zachrisson rattar programmet.

Hela inslaget, 44 minuter långt, här!

Källa: SR P1, Klotet – Vetenskapsradions internationella miljöprogram

Vinjettbild: Foto: Rune Wikström