Sidan uppdaterad 2019-03-19

Närradio, Österåkers kommun

Foto: Radio Österåker

I stort en sport- och musikkanal men i januari i år startades även en intervjuserie som heter Skärgårdsröster. Skärgårdsröster av Bernt Olander, med gäster, sänds numera varje fredag med repris lördag och söndag. Programmen är en knapp timme långa och inkluderar programdeltagarnas önskelåtar. I de första avsnitten är musikvalet mestadels lokal spelmansmusik men det blir mer varierade låtval i de senare programmen.

Hittills har 8 avsnitt sänts och i efterhand finns de att lyssna på via länken nedan:

Skärgårdsröster / Reflektioner från Österåkers skärgård

Programavsnittens innehåll:

  • 1. Skärgårdsröster 19-01-25 Första programmet i serien: Gäster är Peter Larsson, beteendevetare och deltidsboende på Skäret, som resonerar kring befolkningsunderlaget på öarna utifrån hel- och deltidsboende vilket kan vara avgörande för kommunal service, sjötrafikunderlag mm. Ytterligare en gäst är Stefan Ljungberg, skeppare på Ljusteröfärjan, som tagit fram ett förslag på effektiv sjötrafik i Österåkers skärgård: ”Ringarna på vattnet”.
  • 2. Skärgårdsröster 19-02-01: Polisfrågor, föryngring i skärgården, sjötrafiken, replipunkter, bygglov, strandskyddsdispens, allemansrätten, det rörliga friluftslivet, kommunens utvecklingsplaner, vattenmiljö, fiske och mycket mer diskuteras i studion. 
  • 3. Skärgårdsröster 19-02-06: Familjen Johansson på Äpplarö, som arrenderar Äpplarö gård, berättar om sitt ö-liv.
  • 4. Skärgårdsröster 19-02-15: Tema sjötrafik: Michaela Haga (C) resonerar kring Regionens sjötrafik (fd Landstinget) där hon numera är ordförande i Sjötrafikutskottet. Med i studion finns Stefan Ljunggren, Ingmarsö, och Ville Öhman, Husarö Särsö, för att utveckla sin syn på sjötrafiken. Betydelsen av bredbandsutbyggnaden i skärgården och deltidsboende diskuteras också.
  • 5. Skärgårdsröster 19-02-20: Hedersgäst är Benny Johansson, riksspelman i Österåker som skrivit boken Bondmusik som kan betyda folkmusik, spelmansmusik, bygdemusik, allmogemusik, traditionsmusik och till och med världsmusik.
  • 6. Skärgårdsröster 19-03-01: Berättelser från förr och nu – Husarö och Särsö, med Nilas Österman och Bengt som gästar studion.
  • 7. Skärgårdsröster 19-03-08: Gäster är filmaren Roger Persson, Åkersberga, och Maria Nilsson, Åkersberga och Nämdö (i Värmdö skärgård). Maria jobbar med skärgårdsfrågor i flera arbetsgrupper i SRF (Skärgårdarnas Riksförbund) samt i SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation). I programmet berättar Roger och Maria om en film som är under produktion och som till viss del finansieras av Österåker första frukost Rotaryklubb. Filmen belyser möjligheterna, goda exempel, men också de hinder som kan uppstå vid nyetablering i skärgården. Visionen är att skärgårdssamhällena ska leva på riktigt – året om – för ett hållbart ö-liv till gagn för alla: fastboende, deltidsbor, sommargäster och besökare.

Programavsnitt nr 8 sändes fredag 15 mars och handlade om Äpplarö Naturvårdsförening.

Källa: Radio Österåker 103,7 MHz / Radio Österåker finns även på Facebook här!